Naše firma pro Vás zajistí Inženýrink:

  • inženýrink včetně vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • technický dozor na stavbě
  • majetková a provozní evidence včetně zajištění smluvních vztahů
  • Organizace výběrových řízení - administrace veřejných zakázek včetně odborného poradenství a jejích organizace ve smyslu zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách