Nejvýznamnější vyprojektované stavby z posledních pět let

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

Vodohospodářské a ekologické úpravy vodních toků a protipovodňová ochrana území

„Revitalizační úpravy v povodí Blažovského potoka - etapa I“

Místo: Bouzov
Stupeň: DÚR+DSP+DPS
Investiční náklady: 7,4 mil. Kč
Objednatel: Obec Bouzov

„Revitalizační opatření v povodí toku Javoříčka“

Místo: Bouzov
Stupeň: SOP + DÚR
Investiční náklady: 10,4 mil. Kč
Objednatel: Obec Bouzov

„Revitalizační opatření v obci Palonín“

Místo: Palonín
Stupeň: Studie odtokových poměrů
Investiční náklady: - mil. Kč
Objednatel: Obec Palonín

„Protipovodňová a protierozní opatření v obci Palonín“

Místo: Palonín
Stupeň: DÚR+DSP
Investiční náklady: 8,5 mil. Kč
Objednatel: Obec Palonín

„Studie odtokových poměrů Blažovského potoka“

Místo: Blažov (Bouzov)
Stupeň: Studie
Investiční náklady: - mil. Kč
Objednatel: Obec Bouzov

„Revitalizační opatření v obci Bouzov (k.ú. Kozov, Blažov, Kadeřín)“

Místo: Kozov, Blažov, Kadeřín (Bouzov)
Stupeň: Studie odtokových poměrů
Investiční náklady: 8,4 mil. Kč
Objednatel: Obec Bouzov

„Protipovodňová opatření v obci Kurdějov“

Místo: Kurdějov
Stupeň: DÚR+DSP
Investiční náklady: 7,8 mil. Kč
Objednatel: PÚ Břeclav - ČR - Ministerstvo zemědělství

„Petříkovec, Ostrožská Nová Ves, ř. km 0,300 – 6,100 - odstranění nánosů “

Místo: Ostrožská Nová Ves
Stupeň: DSP+RDS
Investiční náklady: 23,8 mil. Kč
Objednatel: PMO s.p.


Vodní nádrže a mokřady

„Vodní nádrž – Doly u Bouzova“

Místo: Doly u Bouzova
Stupeň: OP (Studie)
Investiční náklady: 2,7 mil. Kč
Objednatel: EVoSP s.r.o.

„Soustava vodních nádrží ve Velké Bystřici (Za parkem)“

Místo: Velká Bystřice
Stupeň: DÚR+DSP
Investiční náklady: 2,6 mil. Kč
Objednatel: Naše příroda, o.s.

„Revitalizace vodních tůní Kadeřín“

Místo: Kadeřín (Bouzov)
Stupeň: OP (Studie)
Investiční náklady: 3,8 mil. Kč
Objednatel: Ing. Šuba

„Revitalizační úpravy v povodí Blažovského potoka - etapa II“

(Vodní nádrže)

Místo: Bouzov
Stupeň: DÚR+DSP+DPS
Investiční náklady: 12,1 mil. Kč
Objednatel: Obec Bouzov

„Retenční nádrž, závlahový systém„ ZŠ Heyrovského - Olomouc"

Místo: Olomouc
Stupeň: DSP
Investiční náklady: 1,7 mil. Kč
Objednatel: HORSTAV s.r.o.

„Vodní prvky v údolí toku Bobravy s ekostabilizační funkcí" (3 vodní nádrže)

Místo: Želešice
Stupeň: DSP
Investiční náklady: 19,6 mil. Kč
Objednatel: VRV a.s.

„Přírodní vodní plocha Prostějovičky"

Místo: Prostějovičky
Stupeň: DSP
Investiční náklady: 3,5 mil. Kč
Objednatel: p. Pěnčík

Revitalizace malých vodních nádrží - rybníků

V obcích:
Lipová - Hrochov, Maletín, Hradec - Nová Ves, Radonice, Hromnice, Žihle,
Vraňany, Sezemice,Křelovice, Hrobice, Nemyslovice, Vitice, Ujčov, Světlá Hora,
Číhalín, Dolní Loučky, Cetkovice, Libina, Přílepy, Chuchelná, Dřínov, Krasov,
Jičiněves, Horní Újezd, Česká Čermná, Záblatí, Roprachtice, Drážov, Lodhéřov,
Bedřichov, Vilémov, Uhřínov, Jámy, Černý Důl, Hradčovice, Dražůvky, Dobrná,
Malešovice I, Malešovice II, Karlovice u Holešova, Černčice, Lhota u Lysic I,
Lhota u Lysic II, Vilémovice, Dzbel, Těmice - Babín, Těmice - Dráchov, Dudín,
Krásensko, Bukovina, Jívoví 1, Jívoví 2, Olomučany, Světlá,
Hluboké Dvory, Mokré Lazce, Mikolajice, Lobodice, Slezské Rudoltice,
Bílá Lhota, Olomučany 2, Písařov, Deštná, Boseň, Velké Všelisy,
Kropáčova Vrutice, Čakovičky, Kravsko, Prodašice, Skřipov (Hrabství), Pozdeň, Skřipov 2,
Daleké Dušníky, Tehov, Lubná, Daleké Dušníky 2, Jarpice, Česká Čermná 2, Ktiš,
Přelíc, Jasenice, Uhřice,Radvanice.

Vodovody

„Vodovod obce Příčovy“

Místo: k.ú. Příčovy
Stupeň: DSP
Investiční náklady: 42,0 mil. Kč
Objednatel: VRV a.s. (obec Příčovy)

„Vodovod Kňovice – napojení na vodovod Příčovy“

Místo: obec Kňovice
Stupeň: DUR+DSP
Investiční náklady: 16,0 mil. Kč
Objednatel: VRV a.s. (obec Kňovice)

„Vodovod Životice u Nového Jičína“

Místo: Životice u Nového Jičína
Stupeň: DÚR+DSP+DPS
Investiční náklady: 61,8 mil. Kč
Objednatel: Obec Životice u Nového Jičína

„Výstavba vodovodního řadu v obci Pňov - Předhradí“

Místo: obec Pňov - Předhradí
Stupeň: DUR+DSP+DPS
Investiční náklady: 76,0 mil. Kč
Objednatel: VRV a.s. (obec Pňov)

„Vodovod Osvětimany – Dolní Paseky“

Místo: městys Osvětimany
Stupeň: DUR+DSP
Investiční náklady: 25,0 mil. Kč
Objednatel: městys Osvětimany

„Výměna přiváděcích řadů vodovodu Osvětimany“

Místo: městys Osvětimany
Stupeň: DSP+DPS
Investiční náklady: 11,0 mil. Kč
Objednatel: městys Osvětimany

„Oprava vodovodu Oldřichov“

Místo: Oldřichov
Stupeň: RDS
Investiční náklady: 1,1 mil. Kč
Objednatel: Obec Oldřichov

„Prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Na Sadě – Vyškov “

SO 01 Prodloužení vodovodu
Místo: Vyškov
Stupeň: DÚR+DSP
Investiční náklady: 1,25 mil. Kč
Objednatel: p. Hledík

„Rekonstrukce vodovodu Bouzov km 1,88 - 2,37“

Místo: Bouzov
Stupeň: RDS
Investiční náklady: 1,1 mil. Kč
Objednatel: Obec Bouzov

„Rekonstrukce vodovodu Bouzov km 1,424 – 1,904“

Místo: Bouzov
Stupeň: RDS
Investiční náklady: 1,4 mil. Kč
Objednatel: Obec Bouzov

„Sociální zařízení pro Ski areál Kouty nad Desnou“

Místo: Loučná nad Desnou
Stupeň: RDS
Investiční náklady: 10,5 mil. Kč
Objednatel: A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Studny pro rodinné domy

Místo: -
Stupeň: DÚR+DSP
Počet kusů: 12
Objednatel: soukromníci


Kanalizace a biologické ČOV

„Prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Na Sadě – Vyškov “
SO 02 Prodloužení kanalizace

Místo: Vyškov
Stupeň: DÚR+DSP
Investiční náklady: 2,4 mil. Kč
Objednatel: p. Hledík

„„II/449 MÚK Unčovice - Litovel, OBJEKTY VODOHOSPODÁŘSKÉ"

Místo: Litovel
Stupeň: DUR+DSP+DPS
Investiční náklady: 3,4 mil. Kč
Objednatel: Hor-invest s.r.o.

„II/150 Prostějov - Přerov, DEŠŤOVÁ KANALIZACE“

Místo: Prostějov
Stupeň: DSP
Investiční náklady: 5,5 mil. Kč
Objednatel: Hor-invest s.r.o.

„Kanalizace Palonín - převedení extravilánové vody – etapa I.“

Místo: Palonín
Stupeň: RDS
Investiční náklady: 1,95 mil. Kč
Objednatel: Obec Palonín

„Kanalizace Palonín - převedení extravilánové vody – etapa II.“

Místo: Palonín
Stupeň: RDS
Investiční náklady: 7,8 mil. Kč
Objednatel: Obec Palonín

„Napojení fontány – Velký Týnec“

Místo: Velký Týnec
Stupeň: DÚR+DSP
Investiční náklady: 0,2 mil. Kč
Objednatel: HORSTAV s.r.o.

„Dolní Hejčínská – Vodovod a Kanalizace“

Místo: Olomouc
Stupeň: DÚR
Investiční náklady: 7,4 mil. Kč
Objednatel: HORSTAV s.r.o.

ČOV pro rodinné domy

Místo: -
Stupeň: DÚR+DSP
Počet kusů: 25
Objednatel: soukromníci