Naše firma pro Vás zajistí projekci:

Vodohospodářských staveb:


 • Poradenskou a informační činnost v oblasti vodohospodářských staveb
 • studie proveditelnosti
 • posouzení vlivu na životní prostředí (E.I.A.)
 • studie odtokových poměrů
 • předprojektovou dokumentaci
 • projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí,
 • stavební povolení a realizaci stavby
 • tendrové dokumentace
 • dokumentaci skutečného provedení stavby
 • autorský dozor na stavbě
 • provozní, manipulační a havarijní řády

Ve spolupráci s jinými firmami zajišťujeme:
 • Geodetické práce
 • Projekty plynovodů a jiných inženýrských sítí
 • Inženýrsko-geologický průzkum

Bytových a občanských staveb včetně provozních objektů a elektročásti:


 • Poradenskou a informační činnost v oblasti bytové a občanské výstavby
 • studie proveditelnosti
 • předprojektovou dokumentaci
 • projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí,
 • stavební povolení a realizaci stavby
 • tendrové dokumentace
 • dokumentaci skutečného provedení stavby
 • autorský dozor na stavbě